จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

อังกฤษ ป1

อังกฤษ ป2

อังกฤษ ป3

อังกฤษ ป4

อังกฤษ ป5

อังกฤษ ป6

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2