จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาสุขศึกษาระดับมัธยมศึกษา ราคา 20,000 บาท

สุขศึกษา ม1

สุขศึกษา ม2

สุขศึกษา ม3

สุขศึกษา ม4

สุขศึกษา ม5

สุขศึกษา ม6

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2