จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาสุขศึกษาระดับประถมศึกษา ราคา 20,000 บาท

สุขศึกษา ป1

สุขศึกษา ป2

สุขศึกษา ป3

สุขศึกษา ป4

สุขศึกษา ป5

สุขศึกษา ป6

 

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2