จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาสังคมระดับมัธยมศึกษา ราคา 45,000 บาท

สังคม ม1

สังคม ม2

สังคม ม3

สังคม ม4

สังคม ม5

สังคม ม6

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2