จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาสังคมระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

สังคม ป1

สังคม ป2

สังคม ป3

สังคม ป4

สังคม ป5

สังคม ป6

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2