จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

วิท ป1

วิท ป2

วิท ป3

วิท ป4

วิท ป5

วิท ป6

 

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ประถมศึกษา ระดับ ชั้นปีที่ 1-6 ทุกชุด