จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ราคา 45,000 บาท

วิท ม1

วิท ม2

วิท ม3

วิท ม4

วิท ม5

วิท ม6

 

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2

ซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ปีที่ 1-6 ทุกชุด