จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา ราคา 45,000 บาท

ภาษาไทย ม1

ภาษาไทย ม2

ภาษาไทย ม3

ภาษาไทย ม5

ภาษาไทย ม6

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2

ซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมระดับชั้นปีที่ 1-6 วิชาภาษาไทย ทุกชุด