จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาภาษาไทยระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

ไทย ป1

ไทย ป2

ภาษาไทย ป3

ภาษาไทย ป4

ภาษาไทย ป5

ภาษาไทย ป6
โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2