จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษา ราคา 45,000 บาท

อังกฤษ ม1

อังกฤษ ม2

อังกฤษ ม3

อังกฤษ ม4

อังกฤษ ม5

อังกฤษ ม6

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2