จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาคณิตศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา ราคา 45,000 บาท

คณิต ม1

คณิต ม2

คณิต ม3

คณิต ม4

คณิต ม5

คณิต ม6

 

โทรสอบถามส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2