จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟต์แวร์ CAI วิชาคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา ราคา 45,000 บาท

คณิตศาสตร์ ป1

คณิตศาสตร์ ป2

คณิตศาสตร์ ป3

คณิตศาสตร์ ป4

คณิตศาสตร์ ป5

คณิตศาสตร์ ป6

 

โทรสอบที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคาซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับ ประถม ปีที่ 1-6 ราคา 45,000 บาท