จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Insight English

โปรแกรมสอนภาษาอังกฤษ Insight English

– เป็นโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษที่เหมาะสำหรับเด็ก จน ไปถึงระดับผู้ใหญ่
– โปรแกรมตัวนี้จะแบ่งการสอนออกเป็น level มีทั้งหมด 1-20 level
– โดยจะมีทั้งทักษะฟัง พูด อ่าน เขียน สามารถที่จะบันทึกเสียงสนทนาของตนเองได้
– มีเกมส์สำหรับฝึกฝนทักษะอยู่ภายใน
– มีระบบปัญญาประดิษฐ์ ช่วยปรับเนื้อหาให้เหมาะสมกับผู้เรียน
– สามารถ install ลงกี่เครื่องก็ได้
– สถาบันศึกษาหรือโรงเรียนมีราคาพิเศษให้นะค่ะ
– ต้องการ demo e-mail แจ้งได้ที่ us@alleducare.com

level 1-4     : เหมาะสำหรับเด็ก อนุบาล ถึง ประถมปีที่ 1-3
level 5-8     : เหมาะสำหรับเด็กประถมปีที่ 4-6
level 9-12   : เหมาะสำหรับเด็กมัธยมปีที่ 1-3
level 13-16 : เหมาะสำหรับเด็กมัธยมปีที่ 4-6
level 17-20 : เหมาะสำหรับมหาวิทยาลัย หรือ คนทำงาน
download : Insight_English_v2-7_full.rar

 

กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดพิเศษ ที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคา level ล่ะ 2,000 บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม