จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร

– เป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้ดูแลระบบงานของทั้งสี่ฝ่าย ดูผ่านทางระบบ network ภายในโรงเรียน
– จะมีการรายงานจากหน่วยต่างเข้ามา โดยผู้บริหารสามารถดูได้ทางจอคอมพิวเตอร์
– สรุปรายงานการมาทำงานของอาจารย์ การมาเรียนของนักเรียน
– สรุปแผนงานของฝ่ายแผนงานว่าได้ทำไปถึงขั้นไหนแล้ว
– สรุปงบประมาณที่ยังคงเหลืออยู่
– สรุปสถิติต่าง ๆ ที่ฝ่ายงานต่าง ๆ ส่งมาให้
– ระบบนี้สะดวกตรงที่ ผู้บริหาร สามารถเปิดดูรายงานตรงไหนก็ได้แม้ว่าจะไม่ได้อยู่โรงเรียน
– ระบบจะประเมินและสรุปผลงานต่าง ๆ ของโรงเรียนไว้โดยอัตโนมัติ
– ประหยัดเวลาในการทำสารสนเทศ เพราะระบบทำไว้ให้เรียบร้อยแล้ว

โปรแกรมระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหาร-1

Download :Demo_Manging Director.rar

 

กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดพิเศษ ที่เบอร์: 02-192-6691-2

site license = 350,000 บาท (site license)