จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ระบบบริหารงานทั่วไป

ระบบบริหารงานทั่วไป

– สามารถดูงานพัสดุและงานทะเบียน
– สรุปดูงานทะเบียนและสถานที่
– สรุปดูงานพัสดุและทรัพย์สินของโรงเรียน
– สรุปงานทะเบียนและผลงานดีเด่นต่าง ๆ ของโรงเรียน
– บันทึกรายชื่อผู้มีอุปการะคุณ
– บันทึกการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
– แจ้งประกาศข่าวสารภายใน
– ระบบจะเที่ยงตรงและไม่มีข้อมูลที่ซับซ้อน เนื่องจากใช้งานผ่านระบบ
server ของโรงเรียน

ราคา 350,000 บาท เป็นราคา site license

ระบบบริหารงานทั่วไป-1

Download : 4.GM_Demo.rar

กรุณาโทรสอบถามราคาที่เบอร์ 02-192-6691-2   โทรศัพท์มือถือ: 081-9143343