จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

โปรแกรมระบบงานปกครอง (MIS-Student_Admin)

โปรแกรมระบบงานปกครอง (MIS-Student_Admin)

โปรแกรมระบบงานปกครอง

- ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows95/ 98 /XP /2000
– ติดตั้ง และใช้งานง่าย สะดวก หน้าตาสวยงามทันสมัยสไตล์ Web
– สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในเครื่องเดียว (Stand alone) และระบบเครือข่าย (Network)
– สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภายใต้ระบบปฏิบัติการ MySQL และ SQL Server 2000 ขึ้นไป
– สามารถต่อเชื่อมระบบโดยใช้ Wireless LAN ด้วยเทคโนโลยีแบบ Ad Hoc และ Infrastructure เพื่อ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจุดต่างๆ ได้
– ทุกส่วนเป็นภาษาไทย ใช้งานได้โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง มีคำอธิบายการใช้งาน พร้อมทั้งมีคู่มือใช้งาน

 

2.  โปรแกรมระบบงานปกครอง
2.1  ใช้ได้กับระบบปฏิบัติการ Windows95/ 98 /XP /2000
2.2  ติดตั้ง และใช้งานง่าย สะดวก หน้าตาสวยงามทันสมัยสไตล์ Web
2.3  สามารถติดตั้งได้ทั้งภายในเครื่องเดียว (Stand  alone) และระบบเครือข่าย (Network)
2.4  สามารถรองรับการใช้งานได้ทั้งภายใต้ระบบปฏิบัติการ MySQL และ SQL Server 2000 ขึ้นไป
2.5  สามารถต่อเชื่อมระบบโดยใช้ Wireless LAN ด้วยเทคโนโลยีแบบ Ad Hoc และ Infrastructure เพื่อ
สะดวกในการเคลื่อนย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์ไปยังจุดต่างๆ ได้
2.6  ทุกส่วนเป็นภาษาไทย ใช้งานได้โดยไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง มีคำอธิบายการใช้งาน พร้อมทั้งมีคู่มือใช้งาน
2.7  สามารถบันทึกข้อมูลพฤติกรรมของนักเรียนได้
2.8  สามารถแสดงสถิติพฤติกรรมของนักเรียนได้
2.9  สามารถบันทึกข้อมูลการเก็บของได้หรือการแจ้งของหาย
2.10  สามารถออกหนังสือแจ้งพฤติกรรมนักเรียนถึงผู้ปกครองได้
2.11  สามารถออกหนังสือเชิญผู้ปกครองมาร่วมปรึกษาหารือได้
2.12  สามารถออกใบรับรองความประพฤติของนักเรียนได้
2.13  สามารถแสดงสารสนเทศของระบบงานปกครองในรูปแบบของกราฟและมิเตอร์ได้
2.14  สามารถพิมพ์รายงานออกทางเครื่องพิมพ์ได้
2.15  สามารถต่อเชื่อมแม่ข่ายเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายได้
2.16  สามารถกำหนดรหัสผ่านในการเข้าใช้โปรแกรมได้

Download demo : govern.rar

 

กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดพิเศษ ที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคาชุดล่ะ 35,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม โปรแกรมเป็นแบบ stand alone