จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

มัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 5 วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม5

 

 

 

 

ชุดที่ 2

สื่อการเรียนการสอน วิทยาศาสตร์ ม5-1

 

กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดพิเศษ ที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคาชุดล่ะ 500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ flash drive

มีขายแบบ USB flash drive และแบบ network และ แบบ ออนไลน์