จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 สังคม

ชุดที่ 1

สื่อการเรียนการสอน สังคม ป6

 

 

ชุดที่ 2

สื่อการเรียนการสอน สังคม ป6-1

สื่อการเรียนการสอน สังคม ป6-2

 

 

ชุดที่ 3

สื่อการเรียนการสอน สังคม ป6-3

สื่อการเรียนการสอน สังคม ป6-4

กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดพิเศษ ที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคาชุดล่ะ 500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ flash drive

มีขายแบบ USB flash drive และแบบ network และ แบบ ออนไลน์