จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 สังคม

ชุดที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ป2 สังคม-1

 

ชุดที่ 2

สื่อการเรียนการสอน ป2 สังคม-2

 

ชุดที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ป2 สังคม-3

กรุณาโทรสอบถามราคาที่เบอร์: 02-192-6691-2

เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081-9143343