จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 2 วิทยาศาสตร์

ชุดที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ป2 วิทยาศาสตร์-1

 

 

 

ชุดที่ 2

สื่อการเรียนการสอน ป2 วิทยาศาสตร์-2

 

 

ชุดที่ 3

สื่อการเรียนการสอน ป2 วิทยาศาสตร์-3

 

 

 

ชุดที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ป2 วิทยาศาสตร์-4

กรุณาโทรสอบถามราคาที่เบอร์: 02-192-6691-2

เบอร์โทรศัพท์มือถือ: 081-9143343