จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาคณิตศาสตร์

 ชุดที่ (1)

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์ (1)

 

 

ชุดที่ (2)

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์ (2)

 

 

ชุดที่ (3)

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์ (3)

 

 

ชุดที่ (4)

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์ (4)

 

 

ชุดที่ (5)

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 คณิตศาสตร์ (5)

 

 

กรุณาโทรสอบถามราคาที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคาชุดล่ะ 500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ flash drive

มีขายแบบ USB flash drive และแบบ network และ แบบ ออนไลน์