จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ

ชุดที่ 1

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 ภาษาอังกฤษ-1

 

 

ชุดที่ 2

อังกฤษ2

 

 

ชุดที่ 3

อังกฤษ3-ป1

 

ชุดที่ 4

สื่อการเรียนการสอน ประถมศึกษา ชั้นปีที่ 1 อังกฤษ-4

กรุณาโทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2

ราคาชุดล่ะ 500 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และ flash drive

มีขายแบบ USB flash drive และแบบ network และ แบบ ออนไลน์