จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ระดับปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-3

สื่อการเรียนการสอนอนุบาล

ระดับปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-3 ชุดที่ 1

– เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบ CAI และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็ก
– มีเนื้อหาเป็นการ์ตูน animation
– มีแบบฝึกหัดแบบทดสอบให้ทำทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
– พร้อมเกมส์ทางการศึกษาที่บรรจุอยู่ภายในแผ่นทำให้เด็กเพลิดเพลินไปกับการเรียน
– มีทั้งวิชาภาษาไทยและอังกฤษ
– เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับเด็ก
– ภาพและเนื้อหาน่าสนใจ

  • ราคา : โทรสอบถามราคา
สื่อการเรียนการสอนอนุบาล2

ระดับปฐมวัย ชั้นปีที่ 1-3 ชุดที่ 2

– เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบ CAI และ สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับเด็ก
– มีเนื้อหาเป็นการ์ตูน animation
– มีแบบฝึกหัดแบบทดสอบให้ทำทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน
– พร้อมเกมส์ทางการศึกษาที่บรรจุอยู่ภายในแผ่นทำให้เด็กเพลิดเพลินไปกับการเรียน
– ประกอบด้วยวิชาสามัญทั่วไป
– เนื้อหาบทเรียนเหมาะสมกับเด็ก
– ภาพและเนื้อหาน่าสนใจ

  • ราคา : โทรสอบถามราคา