จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
โปรแกรมการเรียนการสอน
ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

ซอฟแวร์ CAI อาเซียน ราคา 5,000 บาท

Asian

รายละเอียด

1. ความรู้และความเข้าใจประชาคมอาเซียน ประวัติและความเป็นมาของประชาคมอาเซียนในรูปแบบตัวการ์ตูน

2. ทำไมต้องเป็นประชาคมอาเซียน

3. ลำดับเหตุการณ์สำคัญ ในรูปแบบ interactive graphic animation พร้อมเสียงและตัวอักษรบรรยายไทย

4. ข้อมูล 10 ประเทศสมาชิก

5. ความเชื่อมโยงระหว่างกัน

6. ความร่วมมือ 3 เสาหลัก

7. กฎบัติอาเซียน

รูปแบบและคุณสมบัติของสื่ออาเซี่ยน

1. การนำเสนอเนื้อหา

2. การแสดงผล แบบเต็มจอ

3. การควบคุม มีปุ่ม ปิด-เปิด

โทรสอบถามราคาส่วนลดที่เบอร์: 02-192-6691-2