ซอฟแวร์สื่อ 8 กลุ่มสาระ

จำหน่าย รับออกแบบห้องเรียน LAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน

สื่อการเรียนการสอนทั้งหมด

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษา

โปรแกรมการเรียนการสอน

ซอฟต์แวร์ CAI ทุกระดับชั้น

จำหน่ายซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน รับออกแบบห้องเรียนห้องLAB รับทำซอฟต์แวร์สื่อการเรียนการสอน โทรติดต่อที่เบอร์ 02-192-6691, 02-192-6692, 097-945-6914

 ทำไม ต้องใช้สื่อ CAI

สื่อการเรียนการสอน

 

ปัจจุบันการเรียนการสอนเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว จึงทำให้การเรียนการสอนทันสมัย และสามารถสืบค้นข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางการศึกษาของผู้เรียน และผู้สอน จึงต้องพัฒนาตามให้ทันกับเทคโนโลยีต่าง ๆ ซึ่งทางการศึกษาจะให้ฉายานามของครูผู้สอนปัจจุบัน และอนาคต คือ ครูรุ่นใหม่ ซึ่งทางการศึกษาของครูทุกระดับ  จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการเรียนการสอนให้ทันยุคสมัยนั่นเอง  สื่อการเรียนการสอน  CAI  จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำมาใช้ในปัจจุบัน  และอนาคต-ข้างหน้า  คุณครู ก็จำเป็นต้องพัฒนาตามด้วย ไม่ยากอย่างที่คิด  เพราะการใช้สื่อ CAI  มีคำแนะนำการใช้ง่าย ๆ ก็สอนได้ดั่งใจคิด เช่นกัน

ข้อดีสำหรับผู้เรียนที่ใช้สื่อ CAI

 • ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองได้
 • ไม่เป็นกำแพงกั้นทางด้านความคิดและความสามารถของผู้เรียน เพราะผู้เรียนสามารถใช้สื่อ CAI ทดสอบความสามารถของผู้เรียนได้
 • สื่อ CAI ช่วยให้การเรียนสนุกสนาน เสมือนมีคุณครูคนใหม่เพิ่มขึ้น
 • สื่อ CAI มีกระบวนการทางเทคนิคภายในสื่อ สามารถทำให้ผู้เรียน เรียนรู้จากนามธรรมเป็นรูปธรรมได้ อย่างสมบูรณ์
 • สื่อ CAI ช่วยประหยัดเรื่องของการบันทึกข้อมูลได้
 • สื่อ CAI สามารถใช้ประเมินผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • สื่อ CAI สามารถนำไปใช้ในท้องถิ่นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สอน และผู้เรียน ถ้ามีสื่อ CAI จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และซักถามได้ผ่านสื่อ CAI ไม่เสียเวลาในการเรียนการสอน แม้จะมีอุปสรรค

ข้อดีสำหรับผู้สอนที่ใช้สื่อ CAI

 • สื่อ CAI มีบทบาทในการช่วยครูผู้สอนได้มากกว่าที่คิด เพราะผู้เรียนสามารถเรียนรู้ก่อนล่วงหน้าได้ ถ้ามีปัญหาก็สามารถซักถามภายในห้องเรียน หรือส่งทางสื่อได้รวดเร็ว
 • สื่อ CAI ช่วยครูผู้สอนค้นคว้าความรู้อื่น ๆ ที่นอกเหนือจากสื่อ CAI ได้ เพื่อนำมาเพิ่มพูนความรู้กับผู้เรียน ให้มากขึ้นกว่าเดิม โดยใช้เวลาสอนเท่าเดิม แต่ผู้เรียน เรียนรู้มากกว่าเดิม
 • สื่อ CAI สามารถใช้ประเมินผลการเรียนได้อย่างรวดเร็ว
 • สื่อ CAI สามารถนำไปใช้ในท้องถิ่นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับผู้สอน และผู้เรียน ถ้ามีสื่อ CAI จะทำให้

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง   และซักถามได้โดยผ่านสื่อ CAI  ไม่เสียเวลาในการเรียนการสอน แม้จะมีอุปสรรค

จะเห็นว่าประโยชน์ของสื่อ CAI มีประโยชน์มากสำหรับโลกของการศึกษาปัจจุบัน และอนาคต จึงจำเป็นอย่างยิ่ง

! นี่คือคำตอบว่า ทำไมจึงต้องใช้สื่อ CAI